–  ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ   ЕОТА
–  ГАРАНЦИЯ – 10  ГОДИНИ