ТРАКОН DSF -300

За БЕЗШЕВНА И БЕЗФУГИННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА
.                   ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ.
.                  ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВА И СТЕННА КЕРАМИКА.