А В Т О М А Т И К А
Фирмата ни дистрибутира и предлага италианска автоматика за врати и бариери. Всеки детайл е създаден без икономия на
разходи за суровини или време, изцяло произведен в Италия.
А В Т О М А Т И К А / З А Д В И Ж В А Н Е / З А
 Гаражни секционни врати
 Индустриални секционни врати
 Ролетки
 Плъзгащи портални врати
 Радиални /на панти/ еднокрили и двукрили врати
 Дистанционни
 Контролни блокове
 Фотоклетки
 Управление на врати със смартфон
 Ремонт и поддръжка
 Оглед и изготвяне на индивидуална оферта

А В Т О М А Т И К А З А П Л Ъ З Г А Щ И В Р А Т И
V E L O S
Mалък, компактен, но с голяма мощност. Двигателите от серията Velos съчетават всичко това, което позволява по-голяма
гъвкавост при монтаж в тесни пространства. Velos моторите за плъзгащи врати, са специално предназначени за жилищни
порти с тегло до 600 кг. Материалите, от които е направен – лят алуминий, стомана и бронз правят двигателя много устойчив
и издържлив през годините, в съответствие с най-високите стандарти за качество на „произведено в Италия“. В случай на
прекъсване на тока е възможно да се отблокира двигателя, така че плъзгащата врата да се задейства ръчно.
К О М П Л Е К Т Ъ Т В К Л Ю Ч В А
 Контролен блок с радио-приемник и антена
 Дистанционно 4-канално управление
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Сигнална лампа
M O O V Y
Heavy duty /тежки товари/ – двигателите от тази серия са перфектния избор – могат да се справят с автоматични плъзгащи
врати с по-големи размери – 800 кг и следователно са подходящи и за приложения в промишлената сфера; Челният ръчен
лост позволява на потребителя да се справя ръчно с портала в случай на авария, например при спиране на електричеството.
Правилното функциониране на двигателя е гарантирано дълго време благодарение на здравите материали, използвани за
неговото производство – алуминий, бронз и стомана. Износването на вътрешните механични части е сведено до минимум.

К О М П Л Е К Т Ъ Т В К Л Ю Ч В А
 Контролен блок с радио-приемник и антена
 Дистанционно 4-канално управление
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Сигнална лампа
А В Т О М А Т И К А З А Е Д Н О К Р И Л И И Л И Д В У К Р И Л И В Р А Т И
/Р А Д И А Л Н И ; В Р А Т И Н А П А Н Т И /
E O N
4M (x2) MAX – EON е линеен двигател, специално предназначен за жилищни приложения. Крилата на вратата – до 4 метра
могат да се автоматизират с лекота с този двигател, чиито размери позволяват да бъде монтиран в зони, където има
ограничено пространство. Задвижващите механизми са самозаключващи се и могат да бъдат отключени лесно в случай на
електрическо спиране, чрез отблокиращо устройство.

К О М П Л Е К Т Ъ Т В К Л Ю Ч В А
 Два мотора с фиксирани скоби
 Контролен блок, с радио-приемник и антена
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Дистанционно 4-канално управление
 Сигнална лампа

R O T E L L O

Задвижващите механизми от серията ROTELLO обединяват надеждност и лекота на използване. Безшумният и
ултраустойчив механизъм от стомана и бронз ще позволи на потребителя да забрави за отварящата се врата. Освен това,
алуминиевият, прахово боядисан корпус ще устои на всички условия на околната среда. Тези двигатели могат да бъдат
монтирани на врати с дължина на крилото до 4,5 m и са създадени да бъдат изключително лесни за инсталиране. Гарантира
безшумна и дълготрайна работа на цялата система за автоматизация.
К О М П Л Е К Т Ъ Т В К Л Ю Ч В А
 Два мотора с фиксирани скоби
 Контролен блок, с радио-приемник и антена
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Дистанционно 4-канално управление
 Сигнална лампа

А В Т О М А Т И К А З А С Е К Ц И О Н Н И Г А Р А Ж Н И В Р А Т И И
В Р А Т И Т И П Л Е Т Я Щ О К Р И Л О
S Y N C R O
Комплектът SYNCRO, с модерния си дизайн, е замислен да автоматизира всеки тип гаражна врата. Функцията за
автоматично затваряне (която може да бъде активирана или не, според предпочитанията на потребителя), елиминира
възможността вратата да остане отворена, ако човек забрави да я затвори. Освен това, лесното ръчно освобождаване чрез
кабел, дава възможност за ръчно отваряне и затваряне на вратата в случай на спиране на електрическото захранване.
S Y N C R O – 8 0 0 N К О М П Л Е К Т Ъ Т В К Л Ю Ч В А
 Двигател с контролен блок, радио-приемник и антена
 Верижна релса – 3м
 Фиксиращи скоби
 Механични ограничители
 Отблокираща система
 Дистанционно 4-канално управление

S Y N C R O – 1 1 0 0 N К О М П Л Е К Т Ъ Т В К Л Ю Ч В А
 Двигател с контролен блок, радио-приемник и антена
 Верижна релса – 3м
 Фиксиращи скоби
 Механични ограничители
 Отблокираща система
 Дистанционно 4-канално управление

А В Т О М А Т И Ч Н И Б А Р И Е Р И
А В Т О М А Т И Ч Н А Б А Р И Е Р А – 3 M / 2 ” – Б Ъ Р З А
 Контролен блок с радиоприемник и антена
 Дистанционно 4-канално управление
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Сигнална лампа

Т Е Л Е С К О П И Ч Н А Б А Р И Е Р А – 4 . 5 M / 7 ”
 Контролен блок с радиоприемник и антена
 Дистанционно 4-канално управление
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Сигнална лампа
 Подпора за стрелата

Т Е Л Е С К О П И Ч Н А Б А Р И Е Р А – 5 . 5 M / 7 ”
 Контролен блок с радиоприемник и антена
 Дистанционно 4-канално управление
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Сигнална лампа
 Подпора за стрелата
Т Е Л Е С К О П И Ч Н А Б А Р И Е Р А – 6 . 2 5 M / 7 ”
 Контролен блок с радиоприемник и антена
 Дистанционно 4-канално управление
 Комплект фотоклетки /2 броя/
 Сигнална лампа
 Подпора за стрелата

Д Р У Г И
 СТОМАНЕНА РЕЙКА 1 Л.М. /30 x 12 x 1000mm/
 ФОТОКЛЕТКИ – КОМПЛЕКТ ОТ 2 БРОЯ
 СИГНАЛНА ЛАМПА
/
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О У П Р А В Л Е Н И Е – 4 – К А Н А Л Н О ;
4 3 3 , 9 2 M H Z
Т Е Р М О – К А М Е Р А
У С Т Р О Й С Т В О З А К О Н Т Р О Л Н А Д О С Т Ъ П А С Л И Ц Е В О
П Р И П О З Н А В А Н Е , И З М Е Р В А Н Е Н А Т Е М П Е Р А Т У Р А Т А И
К О Н Т Р О Л Н А Н О С Е Н Е Н А М А С К А
Елегантен и опростен дизайн, може лесно и бързо да се монтира. Осигурява контрол на пешеходния транзит в
супермаркетите, в спортните зали, офисите, предприятията….Проектиран да работи с два незаменими инструмента: таблет,
позволяващ лицево разпознаване и контролиращ както телесната температура, така и носенето на маска, и система за
контрол на достъпа.