БОИ И МАЗИЛКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  :
ЛАКПРОМ  / Световрачене /, ТРАКОН  / Гърция /

БОИ – СПЕЦИАЛНИ  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

-Огнезащитни бои за метални конструкции,
кабели и дърво за  60 , 45 и 30  мин.

-Инудустриални подови покрития

-Епосксидна система за защита на бетон

-Епоксидна антикорозионна защита

-Защитна химикалоустойчива  хлокаучукова  сиситема

-Пътно маркировачни бои

-Силиконови топлоустойчиви  бои и лакове

-Водоразредими грундове, байцове  ,бои и лакове
за дърво,метал  и  бетон

ИНТЕРИОРНИ  ВОДОДИСПЕРСИОННИ : ДИСПОВИТ, ДИСПОВИТ СУПЕР,

.                          ДИСПОВИТ БОИ ЛУКС, ДИСПОВИТ W, ДЕВИЛ БЯЛ

Бои и мазилки - вододисперсионни

ФАСАДНИ БОИ :
Бои и мазилки - тхракон
ФАСАДНИ ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ :

Бои и мазилки - фасадни декоративни