СПЕЦИАЛНИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ 

APP – модифицирани мембрани за мостове и пътни съоражения (-15°C  ÷ 140°C )

SCUDOPLAST CAR 4,5mm – полиестер

SCUDOPLAST CAR 4.5ММ

Italiana Membrane Scudoplast Car – Огъваема хидроизолационна СБС модифицирана битумна мушама, армирана с нетъкан полиестер, за хидроизолационни системи на транспортни съоръжения и хидроизолация на строителни конструкции. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите.

ОСНОВНИТЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ITALIANA MEMBRANE
SCUDOPLAST CAR
 Защитно покритие от горната страна Пясъчна посипка
 Защитно покритие от долната страна Фолио
 Дължина / Широчина, м/м ≥ 10.0/1.0
 Реакция на външен огън Froof
 Реакция на огън Клас F
 Огъваемост при ниски температури, °C ≤ -10
 Устойчивост на стичане при
повишени температури, °C
≥+120
 Якост на опън до скъсване, N/50mm:
-надлъжно
-напречно
≥800
≥700
 Относително удължение при опън до скъсване, %:
– надлъжно
– напречно
≥40
≥45
 Устойчивост на удар (Метод A),мм 1750
 Устойчивост на статично натоварване (Метод B), кг 25
 Устойчивост на разкъсване
(стебло на гвоздей), N:
– надлъжно
– напречно

220
200

Перфорирана подложна мембрана (-10°C  ÷ 110°C ) PERFOPLAST – 0,8kg

PERFOPLAST

Italiana Membrane Perfoplast – Огъваема хидроизолационна APP модифицирана пародренажна битумна мушама, армирана със стъклен воал, за първи слой в многослойни хидроизолационни системи. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се използва за еднослойна хидроизолация.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите.

ОСНОВНИТЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ITALIANA MEMBRANE
PERFOPLAST
 Защитно покритие от горната страна Фолио
 Защитно покритие от долната страна Фолио
 Дължина / Широчина, м/м ≥ 30.0/1.0
 Реакция на външен огън Froof
 Реакция на огън Клас F
 Огъваемост при ниски температури, °C ≤ -10
 Отвори на кв.м., n° 119
 Диаметър на перфорацията, mm 40
 Площ за лепене, %