И Н Д У С Т Р И А Л Н И В Р А Т И
Индустриални врати – сигурност, бърз достъп, термоизолация и защита от шум, вятър, влага. Не отнемат място от складовата
площ. Надеждни и с голям срок на експлоатация. Те са оптималните решения при големи строителни отвори. Снабдени с
автоматика, позволяваща лесна и безопасна експлоатация.

С Е К Ц И О Н Н И Т Е И Н Д У С Т Р И А Л Н И В Р А Т И

Те се отварят вертикално и по този начин осигуряват допълнително място пред и зад вратата. Секциите на вратата се
прибират близо до тавана, вертикално над отвора или по продължение на покрива, което ги прави универсално решение за
товаро-разтоварен пункт. Изработени от сандвич панели – 40 мм дебелина, с полиестерно покритие и коефициент на
топлоизолация 0,40W/m2, тъй като вътре има пенополеуретанова пяна. Термопанелите се движат по монтираните зад
светлия отвор водачи и са съединени помежду си с панти. Горните и долните панели завършват с алуминиев профил и
гумени уплътнения. Разположени на обща ос над вратата предварително натегнати пружини, спомагат за постигането на
баланс. 20000 или 50000 цикъла отваряне/затваряне са гарантирани от механиката на вратите. Вграждането на секционни
врати е според височината на помещенията – вертикално, следвайки контура на тавана или хоризонтално под тавана.

О П Ц И И З А С Е К Ц И О Н Н И И Н Д У С Т Р И А Л Н И В Р А Т И


 Ръчно или автоматично задвижване
 С прозорци
 Цялостно остъклени панели
 Произволен цвят по RAL
 Вградена пешеходна врата

Б Ъ Р З И В Р А Т И


Това са врати, които намират приложение в индустриални помещения, предприятия от хранително-вкусовата промишленост,
производствени складове, хладилни халета, логистични центрове, супермаркети и други, където има силен трафик. Те са
изработени от PVC платно като тяхната цел е да минимизират загубите на температура и да изолират помещенията от прах.
Високооборотният мотор позволява отваряне на вратата със скорост до 2.7м/сек. и неограничена честота. Бързата врата
може да има няколко начина за отваряне и затваряне – с дистанционно, с активна намотка в пода, с въженце и други. Те се
предлагат за монтаж на открито и на закрито, и могат да се произведат по зададени от клиента размери.

О П Ц И И З А Б Ъ Р З О Д В И Ж Е Щ И С Е В Р А Т И


 Специално изпълнение за чисти помещения
 Прозрачен сектор на височината на очите – хоризонтален, вертикален, прозорци
 Капаци за вала и електромотора
 Отваряне чрез дистанционно управление, фотоклетки, радарни датчици, магнитни детектори

П Р Е Д И М С Т В А
Различни размери, богата цветова гама, различни екстри – дистанционни управления, ветроустойчивост и други. Гаранция –
24 месеца.

П О Ж А Р О З А Щ И Т Н И В Р А Т И


Пожароустойчивите метални врати са функционални, безопасни, сигурни. Намират приложение в сгради за индустрията и
бита, като: офиси, обществени и жилищни сгради, търговски и обслужващи сгради, изложбени зали, хотели, спортни и
развлекателни съоръжения, банки, фабрики и на всички други места изискващи пожаробезопасност. За защита от пожар с
различни пожароустойчивости – за период от 60; 90; 120 мин. Различни стандарти и цветове:
 Еднокрилни
 Двукрилни
 Плъзгащи