БОБРОВА  ОПАШКА  / Суперглас – Бибер, Дьоке /

 2_2_b 2_3_b 2_4_b 2_5_b

 Дължина 1000 мм (+/-3)
 Ширина 336 мм (+/-3)
 Тегло 9,2 кг/м²
Огр. гаранция 15 год.
2_d

Представените графики са на продуктите на фирма ИКО