предназначен за 30 – 50 кратна употреба
Размери : 1250/2500/12, 15, 18, 21мм
Плътност : 450 – 500 кг/куб. м