Минерална вата на руло размери 4 и 5 см,
плътност – 10 – 18 кг/куб.м